Dezinfekčný plán

Služby

TZB

Systém diaľkového odpočtu meračov, monitorovanie a regulácia prevádzky.

• Stovky a tisíce technológií (VS, odovzdávacie stanice, odberné miesta, trafostanice, ...), vzdialené a „pod zámkami“. Osadenie najrôznejšími typmi meračov (prispôsobíme sa každému typu).

TZB

Možnosti:

Pravidelné odpočty (minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace, roky). Hlásenie poruchy meračom okamžite (pri fyzickom odpočte je neskoro). Hlásenie prevádzkových stavov (chody, alarmy, zvýšenie teploty, ...). On-line monitoring kľúčových veličín (teploty, tlaky, prúdy, výkony, ...). Zachovanie investícií: chceme využiť už inštalované technológie, merače atd. Nízke zriaďovacie náklady ! Nízke prevádzkové náklady !!!

RIEŠENIE:

• Pripojí sa na merače alebo paralelne k existujúcemu regulačnému systému
• Zbiera dáta a cez internet ich sám posiela na centrálny server
• Na serveri je buď rozhranie (API) pre spracovanie zákazníckym programom, alebo analytická služba IQ-Port
• Využívané pre monitoring spotreby a výroby (napr.: FVE) energetických celkov
• Pre komunikáciu využíva akékoľvek internetové pripojenie – nie je nutná zvláštna linka! Môže využiť miestneho poskytovateľa, mobilného poskytovateľa (GPRS, 3G, ...), káblovú televíziu, atd.
• Pri použití moderných riadiacich staníc možnosť komunikácie zo staršou reguláciou Landis & Gyr, Sauter, Saia atd. – nie je potrebné osadzovať ďalšie čidlá teplôt!

KONTAKT

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

NEVIA, SE

IČO: 52710050

DIČ: 2121131089

IČ DPH: SK2121131089

KONTAKT

Sídlo a kontakt na Flexi Hospital

NEVIA, SE