Dezinfekčný plán

Služby

Dezinfekčný plán

Špecifikácia systému

ACDP je systém automatizovaného riadenia a kontroly plnenia dezinfekčných plánov prostredníctvom procesného riadenia. Základom systému je dodržiavanie plnenia jednotlivých procesov a podprocesov dezinfekčného plánu s manažmentom skladu dezinfekčných prostriedov, riadenia a notifikácie ľudských zdrojov ako i reportovanie plnenia predmetných plánov alebo súčastí.

Dezinfekčný plán

ACDP

Všetky aktivity v systéme budú riadené metodikou procesného riadenia s definovaním procesov a podprocesov, užívateľských kompetencí, špecifikácie stavových hodnôt procesov s manažmentom zmien v danom procese.

Základné piliere systému ACDP je riešiť nasledovné otázky:

Kým sú procesy uskutočňované a kontrolované?

Aké údaje sú spracovávané?

Čo z týchto činností sú kritické pre plnenie plánu?

Ako je meraná efektivita plnenia jednotlivých výkonov?

Ktoré udalosti vyžadujú reakciu a procesné zmeny?

Za čo ktorí zamestnanci nesú zodpovednosť?

Ako procesy realizujú vytýčené ciele dezinfekčného plánu?

Aké činnosti a s akými výsledkami je potrebné uskutočniť?

KONTAKT

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

NEVIA, SE

IČO: 52710050

DIČ: 2121131089

IČ DPH: SK2121131089

KONTAKT

Sídlo a kontakt na Flexi Hospital

NEVIA, SE