Dezinfekčný plán

Služby

Bezpečnostný systém

Najdôležitejšie trendy na trhu bezpečnostných služieb sú:

- Zvýšené povedomie a vnímanie rizík a hrozieb pre operácie, aktíva a jednotlivcov
- Zvýšené využívanie technológie
- Zefektívnenie výrobných procesov
- Menej obchodných miest
- Rastúce dopravné činnosti vysokej hodnoty
- Vyšší záujem o otázky bezpečnosti zo strany vrcholového manažmentu

Bezpečnostný systém

PONUKA:

Sledovať a sledovať

Jedno kontaktné miesto

Environmentálne služby, ktoré znižujú náklady

Úzka spolupráca s dodávateľmi technológií

Vyšetrovacie služby

Integrácia technológie

Pokročilá analýza rizika a poradenstvo

Celý rad špecializovaných bezpečnostných služieb

Naše silné hodnoty

Integrita, ostražitosť a užitočnosť.

KONTAKT

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

NEVIA, SE

IČO: 52710050

DIČ: 2121131089

IČ DPH: SK2121131089

KONTAKT

Sídlo a kontakt na Flexi Hospital

NEVIA, SE